توضیحات

این محصول کدبری رو خدا میدونه که چقدر با خودم کلنجار رفتم که به بهونه ی شکم، فیلم بازگشاییش رو بگیرم! ولی انقدر این مدت شکلات خوردم که واقعا دیگه نمیشد واقعا! ولی در اولین فرصت حتما فیلمش رو می گیرم.

این شکلات شیری کدبری هست که داخلش بادوم و کشمش داره! البته روش نوشته کشمش ولی نه کشمش هایی که ما توی ایران داریم :)) کشمش خارجکی :))