توضیحات

+1 دوسش دارم

بقیه محصولات این برند رو میتونید در صفحه ی هاینز HEINZ ببینید.