توضیحات

+1 دوسش دارم

این تافی طعم های مختلف داره که برای دیدن بقیه طعم هاش رو می تونید از این لینک ببینید.

این تافی های نرم و خوشگل، هم خیلی خوشمزه ان، هم ویتامین c زیادی داره.

در هر بسته از این محصول، ۶ تا بسته کوچکتر از تافی هست.

طعم مخلوط توت های این تافی، فیلم بازگشایی داره که می تونید توی این لینک ببینیدش.